Schoolreglement

Wij hanteren via een vereenvoudigde versie tien regels in ons schoolreglement.

1. Ik kom elke dag op tijd. Als ik toch te laat ben, haal ik eerst een stempel  aan het onthaal. Wanneer ik afwezig geweest ben, geef ik altijd een geldig attest af. Spijbelen doe ik niet.

 

2. Ik gedraag mij rustig, beleefd en respectvol tegenover medeleerlingen en personeelsleden. Ik spreek steeds Nederlands. Aan pesterijen doe ik niet mee.

 

3. Ik breng elke dag mijn agenda, schrijfgerief en het nodige materiaal voor elk vak mee naar school. Mijn agenda vul ik elke dag in en laat ik elke week ondertekenen. Groene brieven geef ik ingevuld terug af op school.

 

4. In de klas of werkplaats ben ik aandachtig en voer ik elke opdracht uit zoals de leerkracht dat vraagt. Ik hou mij aan de klasafspraken en veiligheidsregels en ik stoor de les niet.

 

5. Ik verlaat de klas en het schooldomein nooit zonder toestemming.       ‘s Middags ga ik enkel buiten als ik een middagpasje heb. Binnenkomen en buitengaan doe ik altijd via de hoofdingang.

 

6. Als ik in de loop van de dag ziek word, vraag ik toelating om naar het EHBO-lokaal te gaan. Enkel de EHBO-verantwoordelijke beslist of ik naar huis mag, dus ik bel zelf niet naar mijn ouders.

 

7. Mijn gsm gebruik ik enkel tijdens de pauzes. Ik maak geen foto’s en filmpjes zonder toestemming.

 

8. Ik hou het schooldomein, de lokalen en de toiletten steeds netjes. Ik heb respect voor het materiaal. Afval gooi ik altijd in de juiste vuilnisbak. Ook in de dreef en aan de tram- en bushalte laat ik geen vuilnis rondslingeren.

 

9. Ik respecteer het rookverbod op het volledige schooldomein. Ik drink ook geen alcohol of energiedrankjes.

 

10. Ik neem steeds de kortste en veiligste weg van en naar school. Onderweg hou ik mij aan de verkeersregels. Op de schoolbus leef ik de afspraken na en doe ik wat de busbegeleider vraagt.

 

Het interactieve schoolreglement kunt U hier bekijken.