top of page

Alternerende Beroepsopleiding (ABO)

Combilogo_bleke achtergrond.png

De integratiefase (of alternerende beroepsopleiding – ABO) bevat vooral stages. Je volgt twee dagen les op school en loopt drie dagen stage in een bedrijf met het oog op een blijvende tewerkstelling. Ongeveer 50% van de ABO-leerlingen vindt na de opleiding werk of start een vervolgopleiding.

 

De arbeidsattitudes worden verder getraind: stiptheid, leren volhouden, openstaan voor het aanleren en uitvoeren van onbekende taken, omgaan met collega’s en bedrijfsleiders, enz.

 

Tijdens de GASV-lessen ga je vooral verder werken aan jouw zelfredzaamheid.

 

Voordelen als je nog een extra ABO-jaar volgt:

 

  • Geleidelijke overgang van leren naar werken;

  • een extra getuigschrift;

  • extra werkervaring en kans op tewerkstelling; 

  • je bent reeds ingeschreven als werkzoekende bij VDAB bij aanvang van jouw ABO-jaar, dus jouw wachttijd begint reeds te lopen en beroepsinschakelingsuitkering kan je verkrijgen na afloop schooljaar (augustus); 

  • behoud van kinderbijslag ;

  • wanneer je na afloop het minimaal vereiste urenaantal stage en aanwezigheid op school hebt behaalt, ontvang je een motivatiepremie van € 500,00.

Deze opleiding wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

bottom of page