top of page

Opleidingsvorm 3

OV3 (opleidingsvorm 3) is gericht op het zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. De opleiding omvat daarom zowel algemene sociale vorming (ASV) als beroepsgerichte vorming (BGV).

Wij bieden vijf opleidingen aan: logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen, winkelhulp, bouw, schilder-decorateur en hout.

Binnen OV3 bieden wij onderwijs aan voor:

  • type basisaanbod = jongeren met specifieke onderwijsbehoefte

  • type 3 = jongeren met emotionele- of gedragsproblemen

  • type 4 = jongeren met een motorische beperking

  • type 9 = jongeren met autisme

In de opleidingsfase zijn er 6 uur GASV (= geïntegreerde algemene sociale vorming):

4 uur niveaugroepen (harde sector door elkaar en zachte sector door elkaar) en 2 uur rekenen in eigen klas.

In de niveaugroepen werken we met thema’s. Taal, maatschappelijke vorming en ICT-vaardigheden staan centraal.

Voor de rekenlessen werken we niet met niveaugroepen. Leerlingen volgen die lessen binnen hun eigen richting en oefenen vooral het rekenen dat ze nodig hebben in hun praktijkvakken. Bijvoorbeeld: voor leerlingen uit winkelhulp is het belangrijk dat ze goed kunnen eurorekenen, metsers leren plannen lezen en lengtematen omzetten, logistieke assistenten leren werken met inhoudsmaten, enz.

 

De voordelen van werken in niveaugroepen:

  • we kunnen op maat van de leerling werken,

  • iedere leerling kan evolueren op zijn of haar manier,

  • de leerling ervaart meer succes en minder stress,

  • we leren samenwerken met leerlingen uit de verschillende opleidingen.

In de loop van het jaar kan het gebeuren dat een leerling van groep verwisselt, al naar gelang zijn/haar leercurve dat vereist.

Klik op onderstaande afbeeldingen voor meer informatie

Schilder

Bouw

Hout

Organisatie & Logistiek (vroegere winkelhulp)

IMG_2070.JPG

Logistiek Onderhoud

bottom of page