top of page

Opleidingsvorm 2

OV2 (opleidingsvorm 2) bereidt je voor op betaalde arbeid met ondersteuning. Meestal is dat als polyvalent medewerker in een maatwerkbedrijf.

Daarnaast leer je vaardigheden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven. Er is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling en attitudevorming.

Opleidingsvorm 2 bestaat uit twee fases waarbij je elke fase minstens twee schooljaren volgt. De klassenraad en het CLB bepalen hoe lang je elke fase volgt.

Wij bieden onderwijs aan voor:

  • type 2 = jongeren met een verstandelijke beperking

  • type 4 = jongeren met een motorische beperking

  • type 9 = jongeren met autisme

bottom of page