top of page

Fase 1

IMG_0801.JPG
IMG_0991.JPG
IMG_2061.JPG
OV2-1.jpg

Fase 1 is gericht op  ‘arbeidsgeschiktmaking’ (AG). Je leert er op een creatieve en speelse manier de vaardigheden, technieken en attitudes die je nodig hebt om later in een beschermd arbeidsmilieu te werken. 

Je krijgt 16 lestijden praktijk (BGV). Tijdens deze beroepsgerichte vorming oefen je jouw grove en fijne motoriek en werk je aan je handvaardigheid.

Er zijn 16 lestijden algemene en sociale vorming (ASV): leren leven, vrijetijdsvaardigheden, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vakken. Je krijgt aparte taal- en rekenlessen. Ook komen maatschappelijke en functionele thema’s aan bod. Huishoudelijke activiteiten zoals koken, poetsen, strijken, … maken deel uit van de lessen leren leven.

In het eerste jaar van fase 1 ligt de focus op het verkennen van allerlei materialen en technieken. Er wordt veel aandacht besteed aan het leren werken in een groep, sociale vaardigheden en het functioneren binnen de structuur van OV2.

In het tweede jaar van fase 1 leer je meer samenwerken en zelfstandig werken. Op vlak van sociale vaardigheden ligt de focus op veranderingen in de puberteit en hoe hiermee om te gaan.

In de eindklas van fase 1 wordt verwacht dat je aan een opgelegd tempo kan werken, initiatief neemt, inzet en doorzettingsvermogen toont.

Om de samenhang tussen de leerlingen en de sfeer in de klassen te bevorderen, organiseren we regelmatig activiteiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • teambuilding in de Gentbrugse Meersen

  • stadsbezoeken

  • sportdag

  • de dolle dagen activiteiten: schoolreis, barbecue, teambuildingsspelletjes, …

  • 5 dagen bosklassen om de 3 jaar

Meer informatie over de werking van OV2 - Fase 1 vindt U in onderstaand filmpje.

bottom of page