top of page

Rouw en verlies

IMG_3480.JPG

Niemand blijft gespaard van frustratie, pijn en verlies in het leven. We willen proberen om via verschillende kanalen onze leerlingen te helpen bij moeilijke situaties en verlieservaringen.  We willen stil staan en tijd nemen voor emoties en verdriet om dan weer verder te kunnen ‘leven’ en niet meer te hoeven ‘overleven’.  Onze klemtoon ligt op ‘De kracht van mooie herinneringen’ en niet op ‘eenzaamheid, verzwijgen en opkroppen’.

IMG_3482.JPG
IMG_3481.JPG

We werkten samen met de leerlingen een stilteplek uit.  Op deze plaats in het groen kunnen de leerlingen helemaal zichzelf zijn en maken we echt tijd voor een deugddoend babbeltje.

In het onthaal van onze school maakten we een gebeurtenissenboom, het leven zoals het is op het Vurstjen. 

Verder werkten we ook herinneringsboxen uit, deze kunnen de leerlingen meenemen naar huis.  Deze boxen zijn gericht op 'het koesteren van mooie herinneringen'.

We houden op regelmatige basis een babbeltje met leerlingen die het moeilijk hebben, dit door verlies maar ook door moeilijke thuissituaties of andere.

Bij effectief verlies in de klas maken we vanuit de klasgroep sterkteboxen.  Op deze manier laten we de klas medeleven uiten om op deze manier de klasgenoot bij te staan in deze moeilijke tijd.

bottom of page