top of page

Opleidingsvorm 1

83082412_1049417708742679_39483683314755
82627437_1049417582076025_83345801246198
86766419_217759712745039_665321672736033

In opleidingsvorm 1 krijgen leerlingen een sociale vorming die hen voorbereid op een toekomst in een beschermd leef- en werkmilieu. Onze opleidingsvorm 1 doopten we tot “VIVO”, wat betekent “leven” en komt uit het Esperanto.

Wij zeggen volop JA tegen het “leven”. We bereiden onze leerlingen voor op hun deelname aan dit leven in de maatschappij, als volwaardige burgers. Sterk staan in het leven, elk met hun talent en mogelijkheden. In ons logo gaat de letter “V” buiten het vakje omdat we niet in hokjes willen denken, iedereen is anders en “anders zijn” zien we als een meerwaarde.

Binnen OV1 bieden wij onderwijs aan voor:

 • Type 2 - jongeren met een verstandelijke beperking

 • Type 4 - jongeren met een motorische beperking

 • Type 9 - jongeren met autismespectrumstoornis

Onze troeven:

 • sterke omkadering met:

  • orthopedagoog

  • maatschappelijk werker

  • logopedist

  • kinesist

  • verpleegkundige

  • zorgkundige

 • welbevinden van de leerling centraal

 • activiteitenroosters op maat

 • hecht en gemotiveerd team

 • via keuze-ateliers inzetten op talenten van leerlingen en leerkrachten

 • groepsverbindende activiteiten zoals VIVO show, carnaval, eigen kringwinkel, enz.

 • uitstappen zoals Rock for Specials, Ikea, stadsbezoek, enz.

 • Deelname aan Erasmus+ - Europees programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

 • Vanaf 19 jaar is er de mogelijkheid tot sociaal maatschappelijke training (stage in groep of individueel).

Goed onderwijs houdt rekening met de huidige en toekomstige leefwereld van zijn doelgroep. Dit is voor onze leerlingen van OV1 erg uiteenlopend. Daarom stapten we af van leeraanbod per klasgroep en organiseren we onze werken rond de 3 uitstroomprofielen:

 • belevingsgericht

 • activiteitgericht

 • arbeidsgericht

Op deze manier willen we de ontwikkeling van alle leerlingen continu prikkelen en stimuleren en willen we hun groeikansen en talenten optimaal benutten. We blijven steeds waakzaam voor het welbevinden van iedere leerling en zien basisrust als voorwaarde om tot leren te kunnen komen. Onze school stelt “wij blijven groeien” voorop. Daardoor kan het uitstroomprofiel van een leerling veranderen.

bottom of page