top of page

OV1
Activiteit en arbeidsgericht uitstroomprofiel

In de gele groep bereiden we leerlingen voor op activiteitgerichte dagbesteding. We laten de leerlingen proeven van arbeidsgerichte activiteiten die ze later al dan niet kunnen uitvoeren. Op deze manier geven we elke leerling alle kansen los van de groep waar hij/zij ingedeeld is. Het leeraanbod en de groepsverdeling is verschillend in de voor- en namiddagen.

Voor de vakken in de voormiddag volgen de leerlingen les in kleinere groepjes samen met hun leeftijdsgenoten. Dankzij co-teaching bieden we binnen deze leeftijdsgroepjes steeds de opdrachten op hun niveau aan en willen we de leerlingen op hun niveau verder uitdagen om te groeien.

Op maandag en dinsdagnamiddag gaan er werkgerichte ateliers door. (vb. plant en tuin, soep atelier, dessert atelier, crea, poetshulp)   Op donderdag en vrijdagnamiddag gaan er vrijetijdsateliers door (vb. yoga, showtime, wandelen, beweging), waaruit de leerlingen onafhankelijk van hun leeftijdsgroep of uitstroomprofiel zelf kunnen kiezen. Op deze manier kunnen ze volop experimenteren en ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Ook de talenten van onze leerkrachten worden zo ten volle benut.

Leerlingen binnen de "activiteitgerichte groep" kunnen binnen een beschermde omgeving (dagcentrum, zorgboerderij) zinvolle activiteiten uitvoeren, er wordt een product gerealiseerd of diensten verleend. Er zijn minimale kwaliteitseisen, de leerlingen werken elk op hun eigen tempo, de kwantiteit staat niet voorop. Er is heel wat ondersteuning, co-regulatie, 1-1, vanuit de begeleiding.

Leerlingen binnen de “arbeidsgerichte” groep worden voorbereid om in een beschermde omgeving begeleid werk/arbeid te verrichten of diensten te verlenen. We werken toe naar het kunnen realiseren van een product, dienst, binnen een bepaalde tijd en met kwaliteitseisen. Afhankelijk van de mogelijkheden van de jongere wordt de intensiteit van de ondersteuning bepaald. We streven naar het zo zelfstandig mogelijk werken.

WhatsApp Image 2023-05-11 at 12.32.15.jpeg
WhatsApp Image 2023-05-11 at 12.24.11.jpeg
IMG_3094.jpg
bottom of page