top of page

Fase 2

fase 2.jpg
IMG_2051.JPG
IMG_2052.JPG
OV2-2.jpg
IMG_0782.JPG

Je beheerst al heel wat vaardigheden, technieken en attitudes dankzij jouw opleiding in fase 1. Wat je daar leerde, ga je nu verder inoefenen en toepassen in een echte werkomgeving (= industrieel werk = IW). Omdat we werken met verschillende klassen kan je op maat bijleren. Je kan evolueren op je eigen tempo, ervaart meer succes en minder druk.

 

In de lessen beroepsgerichte vorming (20 lestijden) ligt de nadruk op arbeidstraining (AT) en op het aanleren van een goede werkhouding. . Je wordt opgeleid om in verschillende afdelingen van een maatwerkbedrijf (MWB) te werken.

Kwaliteit, tempo, concentratie, het naleven van afspraken en samenwerken staan voorop. Je leert om nauwkeurig, zelfstandig en veilig te werken. Ook het werken met gereedschappen en machines komt aan bod.

In fase 2 maak je kennis met praktijk op de werkvloer. Eerst via taken die je op school krijgt, later door stage te lopen in een maatwerkbedrijf.

In het eerste jaar van fase 2 start je met werken voor ‘derden’ (organisaties of bedrijven) in de werkplaats. Je bezoekt ook enkele maatwerkbedrijven, zodat je ziet waar je later kan werken.

In het tweede jaar heb je 1 dag per week ‘praktijkleren op verplaatsing’ (POV) waarbij je onder begeleiding van een leerkracht werkervaring opdoet in een bedrijf.

Vanaf het derde jaar ga je op stage. Je start met een stageperiode van 3 weken. Is deze stage geslaagd, dan volgen de jaren nadien stageperiodes van 6 weken. Goede stages verhogen jouw kans op een tewerkstelling.

 

Er zijn 12 lestijden algemene en sociale vorming: leren leven, vrijetijdsvaardigheden, lichamelijke opvoeding en levensbeschouwelijke vakken. Tijdens deze lessen wordt veel aandacht besteed aan attitudes, sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheden zoals assertiviteit en zelfredzaamheid:

  • Hoe leer ik zo zelfstandig mogelijk wonen, leven en werken?

  • Hoe maak ik mij sterk in de maatschappij?

  • Hoe leer ik voor mezelf opkomen?

  • Wat doe ik als het wat minder gaat of als ik een probleem heb?

  • Waar kan ik hulp en ondersteuning krijgen? 

Op het einde van je schoolloopbaan ontvang je een schoolattest. Ons doel is dat je vast werk hebt (in een beschermde omgeving) op het moment dat je de school verlaat.

 

Om de samenhang en de sfeer tussen de verschillende klassen van fase 2 te bevorderen, organiseren we regelmatig activiteiten. Enkele voorbeelden zijn:

  • GWP: zee- of survivalklassen

  • sportdag

  • bowling

  • bezoek kerstmarkt

  • bezoek MWB

bottom of page