top of page

SBSO

't Vurstjen

S

B

S

O

Buitengewoon secundair onderwijs

Onze school biedt 3 onderwijsvormen aan: OV1, OV2 en OV3.
 
Dit alles gebeurt in een groen kader en verspreid over 2 campussen. 
In de OV3 afdeling kunnen type 1, type basisaanbod, type 3, type 4 en type 9 leerlingen terecht. 
In OV1 en OV2 type 2, type 4 en type 9.

In OV3 worden verschillende studierichtingen aangeboden waarbij een goed uitgewerkte stage en alternerende beroepsopleiding de leerlingen voorbereiden op hun toekomst op de werkvloer.

Ook in OV2 wordt er vanaf de tweede fase een stage voorzien.
De stageduur wordt opgebouwd gedurende de leertijd.  
We hebben hier ook gekozen om een structuurklas te voorzien waarin leerlingen met een autisme spectrum stoornis terecht kunnen. 
Een ergotherapeut zorgt in deze afdeling voor testing, ondersteuning en extramurale. 

In de OV1 afdeling werken we met een individuele aanpak volgens de noden van het kind. Het doel is hier de leerling voorbereiden op een beschermde leefvorm. Ook hier is een aparte klas voor kinderen met ASS. Op deze campus is er een kinesist aanwezig om de leerlingen van de nodige therapie te voorzien.   

OUR COURSES

BIJ ONS IS ELKE LEERLING EEN VIP

bottom of page