top of page

Opleidingsvorm 1

Doelstelling
Bereidt leerlingen voor op het leven in een beschermd milieu (dagcentrum, begeleid werk, tehuis niet-werkenden, …).

Visie
Nadruk op ontwikkeling van de totale persoonlijkheid van de jongere vanuit een emancipatorische denkkader: zelfredzaamheid, sociale en emotionele vaardigheden, communicatie en motoriek. We werken rond de emotionele ontwikkeling in de beeldvorming van een jongere vanuit de visie van Anton Dosen. 

Aanbod
Auti-klas, smogklas, socialisatieklas, functionele klas, klas voor schoolverlaters

Relationele- en seksuele vorming,  functioneel taal en rekenen, muziek, snoezelruimte, workshops (atelier, vrije tijd, redactie, koken, kaarsen en zeep, sport en spel, tuin, kunst, …), driedaagse uitstap, …

Omkadering
Het team bestaat uit: leerkrachten, kinesisten, verzorgend personeel, verplegend personeel.
Het team wordt ondersteund door een orthopedagoog en een maatschappelijk werker.

bottom of page