top of page

OV3 Metselaar

OV3 Metselaar

Basis metselwerk

Basis betonconstructie
- bekisten
- betoneren

Opgaand metselwerk
- plaatsen van profielen
- metselen van volle muren
- uitvoeren van raam- en deuropeningen
- schoorwerk en stempels plaatsen

Grond- en funderingswerk
- funderingswerken uitvoeren

Huishoudelijk ondergronds rioleringsstelsel
- riolerings- en draineringsbuizen plaatsen
- geprefabriceerde toestellen en putten plaatsen

Gevelwerk
- sierverbanden
- reliëfmetselwerk
- stellingen opbouwen
- op stellingen werken
- muren voegen

Voegwerk

Bestratingswerk
- leggen van eenvoudige vlakke wegbedekking

De veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften naleven

(Stages in de bouwsector)

bottom of page