top of page

OV3 alternerende beroepsopleiding

Het is de bedoeling met het project 'Leren en Werken' een totaaltraject te ontwikkelen dat finaal moet leiden tot gekwalificeerde uitstroom naar een reguliere tewerkstelling.
Het inbouwen van kwaliteitsgaranties, zowel in de component 'leren' als in de component 'werken' en dit in een alternerend systeem, is even belangrijk als het verruimen van het aanbod om een voltijds engagement te verzekeren.

De rode draad doorheen 'Leren en Werken' is een methodische, transparante en kwaliteitsvolle trajectlijn met als centrale figuur de (leer)trajectbegeleider.
Via een preventieve en sluitende aanpak streeft dit project naar een voltijds engagement en tracht het mislukkingen op te werkvloer te voorkomen.

bottom of page