top of page

OV3 algemene vakken

Wat? 


GASV staat voor geïntegreerde algemene sociale vorming: rekenen, taal, maatschappelijke vorming, lichamelijke opvoeding, creatieve activiteiten, ICT-vaardigheden, ….

Hoe?

  • De verschillende algemene vakken worden op elkaar afgestemd en er wordt thematisch over de vakken heen gewerkt.

  • Uitgaande van de behoeften en de leefwereld van de leerlingen kiezen we de inhoud van de lessen GASV uit de verschillende domeinen van de ontwikkelingsdoelen.

  • We besteden veel aandacht aan het opbouwen van de taalvaardigheid en aan het trainen van functionele rekenvaardigheden.

  • Door het aanleren van technieken en materiaalkennis kunnen we in het vak crea de leerling verbluffende resultaten laten behalen.

  • Tijdens de lessen lichamelijke opvoeding wordt gewerkt aan uithouding en techniek. Het aanbod bestaat uit turnen, fietsen, zwemmen, fitness, individuele– en ploegsporten.

  • Tijdens het trainen van ICT-vaardigheden leren we de leerlingen op een veilige en doelgerichte manier met PC en internet om te gaan.

bottom of page