Opleidingsvorm 1

83082412_1049417708742679_39483683314755
82627437_1049417582076025_83345801246198
86766419_217759712745039_665321672736033

In opleidingsvorm 1 krijgen leerlingen een sociale vorming die hen voorbereid op een toekomst in een beschermd leef- en werkmilieu.

Het emancipatorisch gedachtengoed staat voor ons centraal. Ons uitganspunt is dat onze leerlingen volwaardige burgers zijn die recht hebben op een volwaardige plaats in de samenleving, met dezelfde rechten als alle anderen. Zelfrealisatie, zelfontplooiing en participatie zijn daarbij sleutelbegrippen. We vinden het belangrijk om leerlingen in de mate van het mogelijke inspraak te geven, hen te leren om doordachte keuzes te maken en ernaar te handelen.

Er wordt gewerkt rond drie domeinen: wonen, werken en vrije tijd. De activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op dagdagelijkse leefsituaties die zelfredzaamheid, huishoudelijke redzaamheid, communicatie en sociale vaardigheden bevorderen. Ook op werkvaardigheden wordt er ingezet. Daarnaast komen maatschappelijke en functionele thema’s aanbod. Hieraan worden uitstappen en projecten gekoppeld, onder andere onze jaarlijkse driedaagse schooluitstap.

Om leerlingen optimaal voor te bereiden op een aanbod na school en volop hun talenten te ontdekken wordt er 2 maal per week gewerkt in workshops. Leerlingen mogen zelf kiezen uit een ruim aanbod aan activiteiten zoals kaarsenatelier, kookworkshop, bakatelier, klei-atelier, dansatelier, fitnessatelier, ….

Naar mate de leerlingen ouder worden, worden ook hun activiteiten aangepast. De klemtoon wordt steeds meer op hun toekomst gelegd. Leerlingen krijgen de kans om verschillende vormen van beschermd wonen en beschermd werken te ontdekken. Afhankelijk van hun eigen talenten, keuzes en mogelijkheden wordt er Sociaal Maatschappelijke Training opgestart.