top of page

Opleidingsvorm 2

Doelstelling:
Bereidt de leerlingen voor op het leven en werken in een beschermd milieu.
Deze voorbereiding gebeurt in 2 fasen.
Op het einde van de opleiding ontvangt de leerling een attest.

Fase 1:

Leven en wonen: 
kennismaking met alle facetten van het dagelijkse leven

 • Leren leven

 • ASV (eurorekenen, de tijd, themawerking)

 • Relationele en seksuele vorming


Werken: 
arbeidsgeschiktmaking: verschillende technieken en vaardigheden aanleren

 • Tuinonderhoud

 • Klei

 • Montage en industrieel werk

 • Elektrische bedrading

 • Mailing

 • Hout


Vrije tijd:

 • L.O.

 • VTV


Levensbeschouwelijke vakken

Fase 2:

Leven en wonen: 
zo zelfstandig mogelijk functioneren in het dagelijkse leven

 • Leren leven


Werken: 
arbeidstraining: tempo, kwaliteit, stage in beschermende werkomgeving

 • Tuinonderhoud

 • Klei

 • Montage en industrieel werk

 • Elektrische bedrading

 • Mailing

 • Hout


Vrije tijd:

 • L.O.

 • VTV


(Levensbeschouwelijke vakken)

bottom of page